Krister Ericsson

Till minne av Krister Ericsson (1949-2004).

Vi har förlorat en vän och klubbmedlem i OK Gynge.

Vi har också förlorat en idealist och arbetsmyra i klubben,

en föreningsmänniska som aldrig sparade på sig själv,

alltid med klubbens bästa för ögonen.

Vi minns Krister som den noggranne som alltid planerade

in i minsta detalj, inte minst sin egen fritid, för att hinna med

både klubbarbete, sin egen träning och sin familj.

Han var också känd för ordning och reda. Inte minst såg vi

detta på hans sätt att sköta kassörsuppgiften,  klubbmateriel

och klubbhuset i Marklunda. Där la Krister ner otroligt mycket

arbete – ja, mest av alla, när vi renoverade för några år sedan.

Krister var också mannen bakom rullskidåkningen i Osby

och har genom att ta på sig tävlingsledarskap för flera stora

arrangemang satt OK Gynges och Osbys namn på kartan i

rullskidkretsar och även i skidsammanhang.

Krister var en omtänksam kamrat, som alltid såg den som

behövde hjälp. Hans vilja att dela med sig av sin kunskap

och erfarenhet var mycket värd för många.

Jag har känt Krister sen vi var juniorer i slutet av 60-talet.

Han var redan som junior en duktig orienterare.

Som senior gjorde han sen framförallt många bra kavlelopp

på 10-mila, 7-manna och flera andra större kavlar.

Han var en kämpe som inte gav sig i första taget.

Idealisterna i föreningslivet blir färre och färre.

OK Gynge har förlorat en av de största.

Vi känner stor sorg med familjen och också en stor tacksamhet

till familjen som instiftat en fond till Kristers minne,

till nytta och glädje för unga orienterare och skidåkare i OK Gynge.

OK Gynge genom Bodil Hermansson