OL-Teori

Konsten att kunna förstå en karta och översätta den till verkligheten kräver sin övning på i teori och praktik. Här hittar ni lite värdefulla tips och trix. (sida under uppbyggnad 28-08-2021)

Sprint

Orientering som ofta springs i stadsmiljö och ritas mycket nogrannare än på skogsorientering.  Man använder en större skala för att kunna få med detaljer så som trottoarer och buskar.

Här finns ett dokument där man kan kontrollera om man kan de speciella kart-reglerna, normen, för sprintorientering 
Kan du sprintnormen ISSprOM 2019?