Kontaktinformation

Bankgiro: 357-3755

Separat bankgiro för enbart Ullmaxinbetalningar: 826-3493

Färgade namn är e-postlänkar
Ordförande:Mikael Gustafsson, 070-630 99 03
Kassör:Ulla Håkansson, 0479-211 96
Sekreterare:Sverker Eriksson, 0709-53 61 32

Kontaktpersoner för de olika arbets- och verksamhetsgrupperna 

OL-grupp:Carina Gustafsson, 0730 444 271
Ungdomar:Carina Gustafsson, 0730 444 271
Tävlingsgrupp:Per-Arne Evaldsson, 0479-51088
Stuguthyrning Christin Olsson, 0767-67 36 58
Stuggrupp:Magnus Wihlborg 
Ekonomigrupp:Ulla Håkansson, 0479-211 96
Osby Miniton:Linnea Gustafsson, 0706 79 27 81
Facebook, sociala medierLinnea Gustafsson, 0706 79 27 81
Skidåkning:Bengt Olsson, 0708-89 69 28
Löpning:Malin Söderstedt, 070 615 23 98
Kartor:Mikael Gustafsson, 0451-37318
Hemsida:Sverker Eriksson, 0709-53 61 32

 
Medlemsavgifter:
18 år eller yngre 100:-
19 år och äldre 350:-,
Familj 700:- (undomar 21 år och äldre räknas ej in
i familj)
Passiv medlem 100:-.